Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash PlayerO nás

Bleskové zprávy

Aktuality

Napsali o nás

Kontakty

Zaměstnanci

Jídelna

Platby

Školní řád

Režim dne

Aktivity a kroužky

Plánované akce

Fotogalerie

Zápis

Dokumenty

Přechod na ZŠ
Úvod

O naší školce

Najdete nás v areálu základní školy Břečťanová – z dálky uvidíte zelený pavilon s kresbou skřítka v břečťanu. Prostory byly díky MČ Praha 10 o letních prázdninách 2014 moderně zrekonstruovány, vznikly tak dvě krásné třídy s moderním nábytkem, vybavením a veškerým zázemím pro děti předškolního věku. Ke „školičce“ přibylo i nové hřiště s průlezkami a pískovištěm, další se vybuduje na jaře roku 2015.

MŠ Břečťanová, které nikdo neřekne jinak než „Břečťánek“, je odloučeným pracovištěm mateřské školy Mládežnická a její předností je vedle moderního vybavení interiéru a zahrady především vedle její polohy ( výborná dopravní dostupnost, blízké zdravotní a nákupní středisko, propojenost se základní školou) zejména počet dětí – v jedné třídě je zapsáno 18, ve druhé 20 dětí. To umožňuje kvalifikovaným pedagogům maximální individuální přístup k jednotlivým dětem. Rodičovskou veřejností je též kladně hodnocena také otevírací doba - jako jediná „mateřinka“ na Praze 10 má otevírací dobu prodlouženou do 17,30 hodin.

O děti ve dvou třídách pečují vedle čtyř kvalifikovaných pedagogů ještě školnice a uklízečka.

Stravování je zajištěno z blízké kuchyně základní školy a je na výborné úrovni – jídelníček je předkládán pravidelně rodičům na webových stránkách školy a nástěnkách.

Po celý školní rok pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, ze kterého jsou námětově vypracovány čtrnáctidenní plány, podle kterých učitelky s dětmi plní jednotlivé úkoly. Výchovná práce se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte předškolního věku, přípravu na vstup do ZŠ a úspěšné zvládnutí psychické zátěže, související se zahájením povinné školní docházky. Důraz klademe na logopedickou péči, jejíž propracovanost byla velmi kladně hodnocena ČŠI a organizaci škol v přírodě, v zimě spojené s lyžováním. Individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky.

Nejvíce se zaměřujeme na estetickou výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Prvořadým úkolem pro učitelku a její práci je však adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojování potřeb.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateřská škola Mládežnická - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz