top of page
bg green.png

Aktivity a kroužky

Aktivity a kroužky ve školním roce 2023/2024

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA ZAHÁJENA

Bezplatný hodinový kroužek bude probíhat vždy 1x týdně (pondělí nebo středa, dle počtu) pro děti v posledním roce docházky pod vedením p. uč. Martiny Widlak Vohralíkové, která má zkušenosti s výukou v USA.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Z důvodu malého zájmu (přihlášeno pouze 1 dítě) se tento kroužek v letošním školním roce nekoná. Můžete přihlašovat dodatečně v organizaci Mládežnická

LOGOPEDIE

Další rok nabídka bezplatné péče pod vedením klinické logopedky Mgr. Alfonso. Podrobné informace na třídní schůzce.

ČEŠTINA PRO DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

2x týdně výuka dětí v posledním roce docházky, ostatních individuálně dle potřey

PRÁCE S DĚTMI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Individuální přístup k dětem se zadáváním potřebných úkolů.

BRUSELNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY – zimní stadion ICERINK Strašnice

Určeno zejména pro děti v posledním roce docházky. Cena 2 000,- za pololetí, větší část nákladů hrazena z projektu Rozvoj dětí, zahajujeme

18. 9. 2023, bližší informace na třídní schůzce, nástěnce.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Zimní 13. 1. - 19. 1.  2024 Kořenov s možností výuky lyžování
Jarní květen 2024 Svatá Kateřina, Chotěvice

Předškoláci navštěvují 1x týdně tělocvičnu v TJ Sokol Záběhlice


DIVADLA 1x měsíčně přímo ve školce

DALŠÍ AKTIVITY

  • Každoroční vánoční besídka

  • Vánoční a velikonoční dílny

  • Dárek maminkám k jejich svátku – noční hlídání dětí v mateřské škole

  • Výlety po krásách naší vlasti

  • Rozloučení s předškoláky na zahradě školy

  • Návštěva solné jeskyně v zimním období dle uvážení a potřeby dětí

bg green.png

Plán na školní rok 2023/2024

04.09.2023 Zahájení nového školního roku

 

04.09.2023 Informativní třídní schůzky v 17,00

27.09.2023 "O princezně, která se nebála ničeho", divadlo ve školce, obě třídy

06.10.2023 Toulcův dvůr, třída Tygříci

11.10.2023 Toulcůdv dvůr, třída Slůňata

 

08.11.2023 divadlo Evy Hruškové, v 10.30 obě třídy

09.11.2023 ukázka výcviku dravců, zahrada MŠ Mládežnická, obě třídy

28.11.2023 Fotografování, obě třídy

29.11.2023 "Vánoční příběh", divadlo ve školce, obě třídy

05.12.2023 Mikuláš ve školce, obě třídy

08.12.2023 dopolední sportovní olympiáda pro předškoláky - dům UM

12.12.2023 Vánoční besídka, 16.30 třída Tygříci

14.12.2023 Vánoční besídka, 16,30 třída Slůňata

13.-19. 1. 2024 Zimní škola v přírodě pro přihlášené děti - Kořenov

28. 2. 2024 divadlo ve školce, obě třídy

12. 3. 2024 návštěva 1. třídy základní školy Břečťanová, předškoláci z obou tříd

21.3.2024 Velikonoční dílna s rodiči, 16,30 obě třídy

25.3.2024 den otevřených dveří 16.00 - 17.30

27.3.2024 "Velikonoční liška", divadlo ve školce, obě třídy

12.4.2024 ADONIS - dopolední varieté ve školce, obě třídy

23.4.2024 návštěva kina Pilotů ve Vršovicích, obě třídy

6.5.2024 noční spaní ve školce, třída Tygříci

6.-7.5.2024 zápis pro nové děti pro školní rok 2025/26, budova Mládežnická 10.-17.00

10. - 17. 5. 2024 jarní škola v přírodě pro přihlášené děti: Chotěvice

22.5.2024 Fiharmoniště - hudební pořad v budově Mládežnická, obě třídy

29. 5. 2024 fotogtavování třídních kolektivů 10.00

31.5.2024 oslava MDD - karneval, sportovní soutěže na zahradě

11.6.2024 rozloučení s předškoláky, třída Tygříci 16.30

12.6.2024 "FAJNPARK" celodenní výlet, obě třídy

20.6.2024 "HISTORY PARK"dopolední výlet, obě třídy

19.6.2024 rozloučení s předškoláky, třída Slůňata 16.30 

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page