top of page

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 2. kolo

Žádosti předkládejte do 25. 10. 2022.

Podrobnosti na: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolství

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page