top of page
malba na omítce.jpg
bg green.png

Naše školka

Najdete nás v areálu základní školy Břečťanová – z dálky uvidíte zelený pavilon s kresbou skřítka v břečťanu. Prostory byly díky MČ Praha 10 o letních prázdninách 2014 moderně zrekonstruovány, vznikly tak dvě krásné třídy s moderním nábytkem, vybavením a veškerým zázemím pro děti předškolního věku. K mateřské škole patří i dvě nová oplocená hřiště s průlezkami, lavičkami, domečkem a pískovištěm.


MŠ Břečťanová, které nikdo neřekne jinak než „Břečťánek“, je odloučeným pracovištěm mateřské školy Mládežnická, které zahájilo provoz 1. 12. 2014 a jeho předností je vedle moderně vybaveného interiéru, zahrady, její polohy (výborná dopravní dostupnost, blízké zdravotní a nákupní středisko, propojenost se základní školou), zejména počet dětí – v jedné třídě je zapsáno 18, ve druhé 20 dětí. To umožňuje pedagogům maximální individuální přístup k jednotlivým dětem. Rodičovskou veřejností je též kladně hodnocena otevírací doba - jako jediná „mateřinka“na Praze 10 má společně s organizací Mládežnická otevírací dobu prodlouženou do 17,30 hodin.

O děti ve dvou třídách pečují vedle čtyř pedagogů ještě školnice, uklízečka a provozní asistent. Stravování je zajištěno z blízké kuchyně základní školy a je na výborné úrovni – jídelníček je předkládán pravidelně rodičům na webových stránkách školy a nástěnkách.

Po celý školní rok pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Putování s duhou. Plnění jednotlivých úkolů je předkládáno rodičům na nástěnkách v šatně příslušné třídy, kam dítě dochází. Výchovná práce se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte předškolního věku, přípravu na vstup do ZŠ a úspěšné zvládnutí psychické zátěže, související se zahájením povinné školní docházky.
Důraz klademe na logopedickou péči, jejíž propracovanost byla velmi kladně hodnocena českou školní inspekcí a organizaci škol v přírodě, v zimě spojené s lyžováním. Individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nejvíce se zaměřujeme na estetickou výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Prvořadým úkolem pro učitelku a její práci je však adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojování potřeb.

Zaměstnanci

Vedení

Ředitelka

Bc. Jiřina Provazníková

Vedoucí ŠJ

Elena Chudová

Učitelky

Třída Tygříci

Martina Widlak Vohralíková
Jana Pošmourná

Třída Slůňata

Petra Troníčková, DiS., zástupkyně odl. pracoviště
Vladimíra Vohralíková

Provozní zaměstnanci

Školnice

Jiřina Pešková

Úklid

Věra Švecová

bg green.png

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page