top of page

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2023

Seznam registračních čísel dětí k přijetí, informace o předání zápisového lístku
rozhodnuti_seznam_prijatych-9
.pdf
Download PDF • 31KB


Informace o zápisovém lístku
.docx
Download DOCX • 13KB


Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page