top of page
bg purple.png

Aktivity a kroužky

Aktivity a kroužky ve školním roce 2023/2024

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA ZAHÁJENA 11. 9. 2023

Bezplatný kroužek 1x týdně pro děti v posledním roce docházky pod vedením p. uč. Zajíčkové, která má zkušenosti s výukou ve Velké Británii. Vždy v pondělí od 12.30 skupiny dětí ze třídy Ferda mravenec, ve středu od 13,00 skupiny ze třídy Krteček a Maková panenka.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Zahájena 3.10.2023 a následně ve skupinách max. po 10ti dětech každé úterý od 12.30. Přihlašujte se na www.krouzky.cz. Cena za pololetí 1 740,- Kč. Určeno pro děti od 4 let.

LOGOPEDIE

Další rok nabídka bezplatné péče pod vedením klinické logopedky Mgr. Alfonso. Podrobné informace na třídní schůzce.

ČEŠTINA PRO DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Výuka pro děti v posledním roce docházky, 2x týdně, v úterý a v pátek 11,30 – 12,00 pod vedením p. uč. Zajíčkové. Zahajujeme 12. 9. 2023.

PRÁCE S DĚTMI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Individuální přístup k dětem se zadáváním potřebných úkolů vždy ve čtvrtek od 10,00 a následně kdykoliv v případě potřeb.

BRUSELNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY – zimní stadion ICERINK Strašnice

Určeno zejména pro děti v posledním roce docházky. Cena 2 000,- za pololetí, větší část nákladů hrazena z projektu Rozvoj dětí. Zahajujeme 18.9.2023, bližší informace na třídní schůzce, nástěnce.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Zimní 13. 1. - 19. 1. 2024 Kořenov s možností výuky lyžování
Jarní květen 2024 Svatá Kateřina, Chotěvice

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM SENIORŮ SNĚŽENKOVÁ

Vystoupení dětí v Domově u příležitosti vánočních, velikonočních oslav a MDD, společné keramické dílny, „čtecí babičky“ ve školce, sportovní soutěže, společná rozloučení s předškoláky…


DIVADLA 1x měsíčně přímo ve školce

DALŠÍ AKTIVITY

  • Každoroční vánoční besídka

  • Vánoční a velikonoční dílny

  • Dárek maminkám k jejich svátku – noční hlídání dětí v mateřské škole

  • Výlety po krásách naší vlasti

  • Rozloučení s předškoláky na zahradě školy

  • Návštěva solné jeskyně v zimním období dle uvážení a potřeby dětí

bg purple.png

Plán na školní rok 2023/2024

04.09.2023 zahájení nového školního roku

 

05.09.2023 informativní třídní schůzky v 17,00

14.9.2023 divadlo Koloběžka ve školce, všechny třídy

6.10.2023 Rudolfinum, třída Krteček

24. 10. 2023  divadlo ve školce, pohádka Evy Hruškové, všechny třídy

1. 11. 2023 Toulcův dvůr, Koza Róza, třída Krteček

9. 11. 2023 ukázka dravců na školní zahradě, všechny třídy

10. 11. 2023 Toulcův dvůr, snídaně pana Toulce, třída Ferda

22. 11. 2023 Bářino toulavé divadlo ve školce, všechny třídy

28. 11. 2023 fotografování, všechny třídy

15. 12. 2023 Vánoční příběh, divadlo ve školce, všechny třídy

10. 1. 2024  "A pak se stalo"  divadlo ve školce, všechny třídy

20.2.2024 "Hrnečku vař" divadlo Kejklíř ve školce, všechny třídy

12.3.2024 "Kde přespávají pohádky" divadlo ve školce, všechny třídy

3.4.2024 "Jarní medvědiny" divadlo ve školce, všechny třídy

22.5.2024 "Jak se Honza učil muzikantem", Filharmoniště ve školce, všechny třídy

20.6.2024 "O námořníku Čepičkovi", divadlo ve školce, všechny třídy

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page