top of page
bg purple.png

Aktivity a kroužky

Aktivity a kroužky ve školním roce 2023/2024

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA ZAHÁJENA 11. 9. 2023

Bezplatný kroužek 1x týdně pro děti v posledním roce docházky pod vedením p. uč. Zajíčkové, která má zkušenosti s výukou ve Velké Británii. Vždy v pondělí od 12.30 skupiny dětí ze třídy Ferda mravenec, ve středu od 13,00 skupiny ze třídy Krteček a Maková panenka.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Zahájena 3.10.2023 a následně ve skupinách max. po 10ti dětech každé úterý od 12.30. Přihlašujte se na www.krouzky.cz. Cena za pololetí 1 740,- Kč. Určeno pro děti od 4 let.

LOGOPEDIE

Další rok nabídka bezplatné péče pod vedením klinické logopedky Mgr. Alfonso. Podrobné informace na třídní schůzce.

ČEŠTINA PRO DĚTI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Výuka pro děti v posledním roce docházky, 2x týdně, v úterý a v pátek 11,30 – 12,00 pod vedením p. uč. Zajíčkové. Zahajujeme 12. 9. 2023.

PRÁCE S DĚTMI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Individuální přístup k dětem se zadáváním potřebných úkolů vždy ve čtvrtek od 10,00 a následně kdykoliv v případě potřeb.

BRUSELNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY – zimní stadion ICERINK Strašnice

Určeno zejména pro děti v posledním roce docházky. Cena 2 000,- za pololetí, větší část nákladů hrazena z projektu Rozvoj dětí. Zahajujeme 18.9.2023, bližší informace na třídní schůzce, nástěnce.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Zimní 13. 1. - 19. 1. 2024 Kořenov s možností výuky lyžování
Jarní květen 2024 Svatá Kateřina, Chotěvice

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM SENIORŮ SNĚŽENKOVÁ

Vystoupení dětí v Domově u příležitosti vánočních, velikonočních oslav a MDD, společné keramické dílny, „čtecí babičky“ ve školce, sportovní soutěže, společná rozloučení s předškoláky…


DIVADLA 1x měsíčně přímo ve školce

DALŠÍ AKTIVITY

  • Každoroční vánoční besídka

  • Vánoční a velikonoční dílny

  • Dárek maminkám k jejich svátku – noční hlídání dětí v mateřské škole

  • Výlety po krásách naší vlasti

  • Rozloučení s předškoláky na zahradě školy

  • Návštěva solné jeskyně v zimním období dle uvážení a potřeby dětí

bg purple.png

Plán na školní rok 2023/2024

04.09.2023 zahájení nového školního roku

 

05.09.2023 informativní třídní schůzky v 17,00

14.9.2023 divadlo Koloběžka ve školce, všechny třídy

6.10.2023 Rudolfinum, třída Krteček + Ferda

17. 10. 2023 Návštěva knihovny, tída Ferda mravenec

31.10.2023 "Medová snídaně" - pořad o výrobě medu, třída Krtek+Ferda

1. 11. 2023 Toulcův dvůr, Koza Róza, třída Krteček

8. 11. 2023 divadlo Evy Hruškové, v 9.00 všechny třídy

9. 11. 2023 ukázka dravců na školní zahradě, všechny třídy

10. 11. 2023 Toulcův dvůr, snídaně pana Toulce, třída Ferda

18. 11. 2023 Podzimní dílna s rodiči - od 15.00 třída Ferda

22. 11. 2023 Bářino toulavé divadlo ve školce, všechny třídy

28. 11. 2023 fotografování, všechny třídy

5. 12. 2023 návštěva Mikuláše, dopoledne ve všech třídách

8. 12. 2023 dopolední sportovní olympiáda, třída Ferda mravenec - dům UM

13. 12. 2023 vánoční besídka třída ferda mravenec 16.00

13. 12. 2023 vánoční besídka třída Maková panenka 16.30

14. 12. 2023 vánoční besídka třída Rákosníček 15.30

15. 12. 2023 Vánoční příběh, divadlo ve školce, všechny třídy

19. 12. 2023 vánoční besídka třída Krteček 16.00

9. 1. 2024 návštěva Domova seniorů s kulturním vystoupením - v 10.00 třída Maková panenka

10. 1. 2024  "A pak se stalo"  divadlo ve školce, všechny třídy

13.-19.1.2024 zimní škola v přírodě pro přihlášené děti - Kořenov

20.2.2024 "Hrnečku vař" divadlo Kejklíř ve školce, všechny třídy

29.2.2024 návštěva ZŠ Švehlová - Krtek, Ferda

5.3.2024 dopolední keramická dílna Krtek, Ferda

14.3.2024 dopolední keramická dílna Maková panenka, Rákosníček

26.3.2024 HODY HODY DOPROVODY hudební pořad, v 10.30 Maková panenka, Rákosníček

27.3.2024 16.00 - 17.30 den otevřených dveří

12.3.2024 "Kde přespávají pohádky" divadlo ve školce, všechny třídy

2.4.2024 návštěva knihovny tř. Krtek

3.4.2024 "Jarní medvědiny" divadlo ve školce, všechny třídy

10.4.2024 návštěva domova seniorů Sněženková, třída Maková panenka 10.00

10.4.2024 jarní dílna s rodiči tř. Ferda od 15.00

17.4.2024 "Hasiči" - dopolední návštěva HZS Ferda, Krtek

25.4.2024 noční spaní ve školce tř.Ferda, Krtek

30.4.2024 návštěvy knihovny rř. Ferda

9.5.2024 návštěva ZUŠ v Hostivaři, třída Krteček

15.5.2024 celodenní výlet Technománie, tř. Ferda, Krtek

17. - 24. 5. 2024  ozdravný pobyt pro přihlášené děti: Chotěvice

21.5.2024 návštěva knihovny Rákosníček

22.5.2024 "Jak se Honza učil muzikantem", Filharmoniště ve školce, všechny třídy

28. 5. 2024 návštěva knihovny, tř. Maková panenka

29. 5. 2024 fotografování, kolektivy tříd 10.30

30.5.2024 oslava MDD - karneval, průvod v maskách do domova seniorů, sportovní soutěže, všechny třídy

3. 6. 2024 dopolední výlet parníkem po Vltavě, třída Maková panenka + Rákosníček

6. 6. 2024 celodenní výlet Staré Hrady, třída Maková panenka + Rákosníček

5. 6. 2024 skákací hrad na školní zahradě 7.00 - 17.00 pro všechny děti

20.6.2024 "O námořníku Čepičkovi", divadlo ve školce, všechny třídy

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page