top of page

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti pro roky 2023-2024

Žádost odevzdávejte do 15. 9. 2023 ředitelce školy, pozdější po individuálním posouzení


Žádost o prominutí úplaty
.pdf
Download PDF • 234KB

Opatreni ke zmirneni do padů inflace 2023-24
.pdf
Download PDF • 699KB

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page