top of page
20221007_111747.jpg
bg purple.png

Naše školka

Najdete nás asi 1 km od Hamerského rybníka, v hezkém prostředí Zahradního Města. Budova je z roku 1983, má upravenou zahradu s bazénem a vzrostlými stromy. Od 1.1.1998 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Během letních prázdnin 2014 a 2015 byla škola zateplena, omítka dostala "nový kabát", rekonstrukcí prošla, střecha budovy, zahrada a sociální zařízení.

Děti jsou rozděleny do čtyř tříd podle věku. Ve třídách vždy spolupracují 2 kvalifikované učitelky, vzájemně se doplňují, aby mohly věnovat dětem tu nejlepší péči. Kontakt s dětmi jiné věkové skupiny je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu venku a odpoledne. O děti dále pečují 3 správní zaměstnankyně, 3 kuchařky, vedoucí školní jídelny a školní asistent.

Po celý školní rok pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem
Putování s duhou, ze kterého jsou námětově vypracovány třídní plány, podle kterých učitelky s dětmi plní jednotlivé úkoly, které jsou rodičům předkládány na nástěnce u příslušné třídy. Výchovná práce se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte předškolního věku, přípravu na vstup do ZŠ a úspěšné zvládnutí psychické zátěže, související se zahájením povinné školní docházky. Důraz klademe na logopedickou péči, jejíž propracovanost byla velmi kladně hodnocena ČŠI a organizaci škol v přírodě, v zimě spojené s lyžováním. Individuálně se věnujeme zejména dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nejvíce se zaměřujeme na estetickou výchovu, která prolíná všemi činnostmi. Prvořadým úkolem pro učitelku a její práci je však adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojení potřeb.

Zaměstnanci

Vedení

Ředitelka

Bc. Jiřina Provazníková

Vedoucí ŠJ

Elena Chudová

Učitelky

Třída Maková panenka

Jana Pištěková
Lenka Nováková

Třída Ferda mravenec

Lenka Navrátilová, st. zástupkyně školy

Šárka Mikolášková

Třída Krteček

Lenka Zajíčková
Mgr. Michaela Pukovcová

Třída Rákosníček

Eva Sedláková
Emília Zákostelecká

Asistenti pedagoga

Markéta Badová (Ferda mravenec)

Cveta Dimoska (Krteček)
Lucie Šindelářová (Rákosníček)

Romana Vávrová (Maková panenka)

Provozní zaměstnanci

Školnice

Alena Novotná

Kuchařky

Lenka Koláčná
Olga Pohlodková
Magdalena Horová

Úklid

Cveta Dimoska
Snizhana Petovka

bg purple.png

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

bottom of page