bg jídelna.png

Omluvy na určený den přijímáme nejpozději do 7.55 na tel. 272 658 623 nebo SMS na tel. 724 725 072

Jídelní lístek

Vedoucí ŠJ

Elena Chudová

Po–Pá: 8.30–14.00
Email: jidelna@msmladeznicka.cz
Tel.: +420 724 725 072

Platby

Stravné

Stravné za celodenní stravu do 6ti let   52,- Kč

  • Měsíční paušální poplatek   1 040,- Kč

Stravné 7 letých dětí (s odkladem školní docházky)   57,- Kč

  • Měsíční paušální poplatek   1 140,- Kč

Úhradu za školné a stravné přijímáme pouze trvalým příkazem na číslo účtu 288917319/0800 pod přiděleným VS, a to nejpozději do 25. dne před měsícem, který následuje.

Mládežnická 1/3078, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město

Břečťanová 2919/6, 106 00

Praha 10 - Zahradní Město